Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik (Politechnika Rzeszowska)
– automatyka, robotyka i innowacje
prof. dr hab. inż. Henryk Adrian (AGH Kraków) – hutnictwo i odlewnictwo
prof. dr inż. Jerzy Jędrzejewski, prof. zw. (Politechnika Wrocławska) – obróbka
Maciej Stanisławski – oprogramowanie
dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN (IMN OML Skawina) – metaloznawstwo
dr Marek Łangalis – rynek
prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel (Politechnika Śląska) – technologie łączenia
dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska) – technologie cięcia
prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek (Politechnika Krakowska) – własności i pomiary
dr inż. Grzegorz Zieliński (Politechnika Gdańska) – zarządzanie

Rada naukowa
prof. dr hab. inż. Henryk Adrian (AGH Kraków)
prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik (Politechnika Rzeszowska)
prof. dr hab. inż. Aleksander Fedoryszyn (AGH Kraków)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner (AGH Kraków)
prof. dr hab. inż. Bogdan Garbarz (Instytut Metalurgii Żelaza)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski (Politechnika Wrocławska)
prof. dr inż. Jerzy Jędrzejewski, prof. zw. (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. dr h.c. Wojciech Kacalak (Politechnika Koszalińska)
prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
prof. dr hab. inż. Edward Wantuch (AGH Kraków)
prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński (AGH Kraków)
dr hab. inż. Włodzimierz Adamski (Politechnika Rzeszowska)
dr hab. inż. Adam Grajcar, prof. Pol. Śl (Politechnika Śląska)
dr hab. inż. Jacek Górka (Politechnika Śląska)
dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN (IMN OML Skawina),
dr hab. inż. Edward Miko, prof. PŚk. (Politechnika Świętokrzyska)
dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska),
dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO (Politechnika Opolska)
dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. PW (Politechnika Warszawska)
dr inż. Adam Schwedler (Instytut Metalurgii Żelaza)
dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)
dr hab. inż. Włodzimierz Zowczak, prof. PŚk (Politechnika Świętokrzyska)

Recenzenci
dr inż. Zbigniew Brytan (Politechnika Śląska)
dr inż. Kazimierz Czechowski (IZTW Kraków)
dr inż. Anna Dulęba
dr hab. inż. Jan Jezierski (Politechnika Śląska)
dr hab. inż. Emilia Wołowiec-Korecka (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Hieronim Korzeniewski (Politechnika Łódzka)
dr inż. Tomasz Pfeifer (Instytut Spawalnictwa)
dr inż. Tadeusz Rudaś (Politechnika Warszawska)
dr inż. Kamil Słowiński (AGH Kraków)
dr inż. Sebastian Stano (Instytut Spawalnictwa)
dr inż. Tomasz Wala (Politechnika Śląska)
dr inż. Jan Wesołowski (IMN Gliwice)